Actualizare date imobil

 • actualizarea datelor tehnice
 • actualizarea cu relevee

Acte necesare:

Cazul 1 –  adresa imobilului a fost modificată

 • adresă de nomenclatură stradală – copie legalizată

Cazul 2 – una sau mai multe construcții au fost demolate

 • autorizație de demolare – copie legalizată
 • proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor semnat și ștampilat de un reprezentant al primăriei – copie legalizată

Cazul 3 – una sau mai multe construcții au fost extinse sau supraetajete

 • autorizație de extindere – copie legalizată
 • proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor semnat și ștampilat de un reprezentant al primăriei – copie legalizată

Cazul 4 – se doreste efectuarea releveelor interioare

Alte acte:

 • extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o lună) – original
 • copie documentație cadastrală avizată anterior modificărilor apărute
 • copii act (e) de identitate proprietar (i)
 • cereri tip (formulare puse la dispoziție de noi după semnarea contractului de prestări servicii)

Termen de execuție:

 •  2-5 zile lucrătoare

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 •  60 lei – regim normal
 • 300 lei – regim de urgență

Documente predate:

 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Planul de amplasament și delimitare al imobilului ștampilat și avizat de către O.C.P.I.
 • Releveele interioare stampilate si avizate de catre OCPI

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați