Alipirea (comasarea)

este operațiunea cadastrală prin care două sau mai multe imobile învecinate  se alipesc. Documentația de alipire se poate face numai în situația în care fiecare dintre imobilele ce se doresc a fi alipite, au un număr cadastral, o limită comună, și sunt înscrise în cartea funciară. În urma acestei documențatii, numerele cadastrale vechi se vor sista și se va obține un singur număr cadastral pentru imobilul nou obținut prin alipire. La fel se va întampla și cu cărțile funciare vechi, iar pentru cartea funciară a noului imobil obținut trebuie consultat un notar public pentru întocmirea actului autentic de alipire și înscrierea acestuia în cartea funciară.

Alipirea este necesară daca:

 • parcelele sunt prea mici, iar acest lucru împiedică dezvoltarea unui proiect imobiliar
 • forma geometrică a terenurilor este defavorabilă
 • se dorește un alt mod de împarțire a terenurilor din punct de vedere al suprafețelor și al formelor

Imobilele ce urmează alipite, se grupează în categorii:

 • Cazul 1 – Apartamente sau spații comerciale
 • Cazul 2 – Terenuri fară construcții
 • Cazul 3 –Terenuri cu construcții

Cazul 1 – Apartamente sau spații comerciale

Prin operațiunea de alipire a unităților individuale, două sau mai multe apartamente, boxe, parcări denumite și unități individuale pot fi alipite, astfel încât să formeze o singură unitate locativă.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru ficare UI ce se dorește a fi alipit – original
 • Documentație cadastrală UI – copie
 • Cereri tip
 • Acte de identitate proprietar (i) – copie

Termen de execuție:

 • 2-5 zile lucrătoare

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 9 zile lucrătoate – regim normal
 • 3 zile lucrătoare –  regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 60 lei – regim normal
 • 300 lei – regim de urgență

Documente predate:

 • Referat de admitere a cererii de alipire
 • Releveu cu propunerea de alipire – situație inițială  ( 2 exemplare )
 • Releveu UI rezultat – situație după alipire ( 2 exemplare )

 

Cazul 2 – Terenuri fară construcții

Condiții tehnice:

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru ficare imobil ce se dorește a fi alipit – original
 • Certificat de urbanism – copie legalizată.
 • Documentațiile cadastrale ale imobilelor ce se doresc a fi alipite – copii
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar (i) – copie
 • Declarație notarială de intrare în indiviziune (doar în situațiile în care imobilele ce fac obiectul acestei documentații nu sunt deținute de același proprietar)

Termen de executie:

 • 2-5 zile lucrătoare

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 9 zile lucrătoate – regim normal
 • 3 zile lucrătoare –  regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 60 lei – regim normal
 • 300 lei – regim de urgență

Documente predate:

 • Referat de admitere a cererii de alipire
 • Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire ( 2 exemplare )
 • Plan de amplasament și delimitare a lotului rezultat ( 2 exemplare )

Cazul 3 – Terenuri cu construcții

Condiții tehnice:

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de 1 luna) pentru ficare imobil ce se dorește a fi alipit – original
 • Certificat de urbanism – copie legalizată.
 • Documentațiile cadastrale ale imobilelor ce se doresc a fi alipite – copii
 • Cereri tip
 • Copii acte de identitate proprietar (i) – copie
 • Declarație notarială de intrare în indiviziune (doar în situațiile în care imobilele ce fac obiectul acestei documentații nu sunt deținute de același proprietar)

Termen de execuție:

 • 2-5 zile lucratoăre

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 9 zile lucrătoatre – regim normal
 • 3 zile lucrătoare –  regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 60 lei – regim normal
 • 300 lei – regim de urgență

Documente predate:

 • Referat de admitere a cererii de alipire
 • Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de alipire ( 2 exemplare )
 • Plan de amplasament și delimitare a lotului rezultat ( 2 exemplare )

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați