Avizul tehnic

reprezintă un plan de situație al unui imobil, ce trebuie avizat de către O.C.P.I.; documentația de aviz tehnic diferă funcție de situație, în următoarele cazuri:

 • Cazul 1 – Aviz tehnic pentru PUZ, PUD, PAC
 • Cazul 2 – Aviz tehnic pentru schimbare număr poștal
 • Cazul 3 – Aviz tehnic pentru proiectare

 

Cazul 1 – Aviz tehnic pentru PUZ, PUD, PAC

Pentru obținerea documentațiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal (PUZ), Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), Plan Urbanistic General (PUG)  sau pentru obținerea Proiectului pentru Autorizația de Construire este necesar întocmirea unui aviz tehnic avizat de O.C.P.I.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Documentație cadastrala – copie
 • Acte de proprietate – copie
 • Certificat de urbanism – copie
 • Copie CI proprietar sau CUI în cazul pesoanelor juridice

Termen de executie:

 • 2-5 zile lucrătoare

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgenta

Taxe O.C.P.I.:

 • Regim normal – între 200 și 1500 de lei, în funcție de suprafață
 • Regim de urgență – între 1000 și 6500 de lei, în funcție de suprafață

Documente predate:

 • Proces verbal de receptie a avizului tehnic
 • Plan de amplasament si delimitare ( 2 exemplare )

 

Cazul 2 – Aviz tehnic pentru schimbare de număr poștal

Acordarea/schimbarea numărului poștal se poate face uzual pe baza documentației cadastrale avizate de către O.C.P.I.

În situația în care, pentru imobilul ce se dorește acoradarea/schimbarea numărului poștal, nu există o documentație cadastrală întocmită, atunci este necesară o documentație de aviz tehnic pentru număr poștal.

Acest aviz tehnic este util, pentru ca autoritațile responsabile cu acest proces, să aibă o imagine clară a amplasamentului și vecinătăților imobilului pentru care se dorește acordarea/schimbarea numărului poștal.

Acte necesare:

 • Acte de proprietate (contract vânzare – cumpărare, certificat de moștenitor, titlu de proprietate etc.) – copie
 • Certificat de atestare fiscală – original
 • Cereri tip
 • Copie CI proprietar

Termen de executie:

 • 2-5 zile lucratoare

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 200 de lei – regim normal
 • 1000 de lei – regim de urgență

Documente predate:

 • Proces verbal de recepție aviz tehnic pentru număr poștal
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului (2 exemplare)

 

Cazul 3 – Aviz tehnic pentru proiectare

În vederea elaborării oricărui tip de proiect ce se dorește implementat pentru o anumită zonă, trebuie întocmite măsurători în vederea stabilirii cât mai exacte a detaliilor topografice ce descriu din punct de vedere planimetric cât și altimetric zona de interes.

Măsurătorile efectuate pot fi avizate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și utilizate ulterior în proiectarea și implementarea proiectului.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare – copie
 • Acte de proprietate (contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, titlu de proprietate etc.) – copie
 • Documentație cadastrală – copie
 • Extras de plan parcelar eliberat de Primarie
 • Copie CI proprietar

Termen de executie:

 • 2-5 zile lucratoare

Termen de avizare:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe OCPI:

 • Regim normal – între 200 și 1500 de lei, în funcție de suprafață
 • Regim de urgență – între 1000 și 6500 de lei, în functie de suprafață

Documente predate:

 • Proces verbal de recepție aviz tehnic
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului (2 exemplare)

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați