Construcție (nouă)


Acte necesare:

 • Autorizație de construire – original sau copie legalizată
 • Copii schițe vizate spre neschimbare anexe la autorizația de construire (doar releveele pe nivele)
 • Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor – original sau copie legalizată
 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o lună) – original sau copie
 • Certificat de performanță energetică – copie legalizată (doar dacă construcția a fost recepționată dupa iulie 2013
 • Certificat fiscal ( eliberat în luna în care se depune documentația de prima înscriere la O.C.P.I.) – original

Alte acte:

 • Copie documentație cadastrală aferentă terenului
 • Copii act (e) de identitate proprietar (i)
 • Cereri tip (formulare puse la dispoziție de noi după semnarea contractului de prestări servicii)
 • Certificat de nr. postal sau adeverință – original sau copie legalizată ; este necesar doar dacă adresa postală actuală nu apare menționată pe documentația cadastrală a terenului și/sau pe extrasul de Carte Funciară respectiv
 • Cereri tip – le furnizam noi

Termen de executie:

 • 2-5 zile lucrătoare ( poate varia funcție de condițiile meteorologice )

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 21 de zile lucrătoare (regim normal)
 • 7 zile lucrătoare (regim de urgență) 

Taxe O.C.P.I.:

Valoare taxei percepute de O.C.P.I. se calculează funcție de valoare de impunere aferentă construcției noi și care este trecută în certificatul fiscal emis de către primărie, cu formula:

Taxa O.C.P.I. = ( 0.05% X Valoarea de impunere ) + 60 lei + 60 lei (dacă se actualizeaza și adresa poștală și/sau categoria de folosință a terenului.)

În situația în care se dorește avizarea documentației cadastrale în regim de urgentă, valoarea taxei O.C.P.I. obținută din formula de mai sus se înmultește cu 5

Documente predate:

 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilului
 • Releveele interioare ale imobilului ( în cazul în care se opteaza pentru acestea ) ștampilate și avizate de către O.C.P.I.

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați