Despre noi

Echipa noastră de topografie și cadastru este formată din ingineri licențiați în domeniul geodeziei, cu pregătire temeinică, teoretică și practică. Experiența noastră în lucrări de intabulare (prima înscriere în cartea funciară), alipiri,  parcelări, atribuiri de numere cadastrale, actualizări de date pentru imobile, notări în Cartea Funciarã , apartamentări, planuri topografice, repoziționări ale imobilelor, trasări și alte servicii de topografie și cadastru este completată de precizia ridicată a măsurătoriilor și grija noastră pentru acuratețea documentațiilor cadastrale. Oferim cliențiilor noștri servicii topografice prompte, corecte și complete la un preț foarte bun.

Ing. geodez Fărcaș Florin-Vasile

cu o experiență de peste 15 ani în domeniul topografiei și a topografiei inginerești, autorizat de ANCPI  categoria B, seria RO-CJ-F 0104.

Ing. geodez Fodor Victor Traian

cu experiență în soft-uri specializate de topografie și cadastru dar și în cele de tehnoredactare și alte aplicații computerizate.

Ing. dipl. geodez Danciu Mihai

cu experianță vastă în domeniul topografiei, cartografiei, și a geodeziei, autorizat ANCPI categoria B, seria RO-MM-F 0177.