Dezlipirea (dezmembrarea)

La aceasta operațiune se apeleaza în situațiile în care:

 • se dorește vânzarea unei parți din acel imobil
 • se dorește vânzarea întregului imobil, dar în bucați mai mici
 • se dorește închirierea sau subînchirierea unei parți din acesta

Imobilele ce pot fi dezmembrate sunt:

 • Cazul 1 – Apartamente sau spații comerciale
 • Cazul 2 – Construcții (apartamentare, dezmembrare construcție)
 • Cazul 3 – Terenuri cu construcții
 • Cazul 4 – Terenuri fără construcții

Cazul 1 – Apartamente sau spații comerciale

Dezlipirea (dezmembrarea) unui apartament sau a unui spațiu comercial presupune împărțirea acestuia în două sau mai multe spații comerciale pentru care se vor acorda numere cadastrale diferite.

Pentru ca această operațiune să se poată executa, este necesar ca imobilul ce se dorește a fi dzlipit (dezmembrat), să aibă număr cadastral și să fie înscris în cartea funciară. Ulterior, avizării documentației de dezlipire a imobilului, se va întocmi și actul autentic de dezlipire în vederea înscrierii în carți funciare distincte.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o lună)
 • Copie documentație cadastrală
 • Copii acte de identitate
 • Cereri tip

Termen de execuție:

 • 2-5 zile lucrătoare

Termen de avizare:

 • 9 zile lucrătoare – regim normal
 • 3 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 60 de lei / lot dezlipit – regim normal
 • 300 de lei / lot dezlipit – regim de urgență

Documente predate:

 • Referat de admitere a cererii de dezlipire
 • Releveu cu propunerea de dezmembrare ( 2 exemplare )
 • Releveu imobile rezultate ( 2 exemplare )

 

Cazul 2 – Construcții (apartamentare, dezlipire construcție)

Operațiunea de dezlipire în acest caz se aplică doar în situația în care proprietarul (ii) dețin o construcție întreaga (bloc de locuințe), prin această operațiune, fiecare apartament, boxă, parcare denumite și U.I. (unități individuale) va primi un număr cadastral unic, urmând ca actul autentic de dezlipire, precum și deschiderea și înscrierea în cartea funciară să fie făcute pe cale notarială.

Foarte important de reținut este faptul că, pentru a se putea întocmi o documentație cadastrală de apartamentare (dezmembrare construcție), este necesar ca terenul și implicit construcția aflată pe aceasta să aibă un număr cadastral și să fie înscrise în cartea funciară.

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o lună)
 • Copie documentație cadastrală
 • Copii acte de identitate sau CUI proprietari
 • Cereri tip

Termen de execuție:

 • Începând cu 4 zile lucrătoare, în functie de amploarea construcției

Termen de avizare:

 • 9 zile lucrătoare – regim normal
 • 3 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • regim normal – 60 de lei / unitate individuală
 •  regim de urgență – Valoarea taxei în regim normal X 5. în cazul în carea valoarea suplimentului de urgență depășește suma de 5000 de lei, atunci taxa de urgență  = taxa regim normal + 5000 de lei

Documente predate:

 • Referat de admitere a cererii de apartamentare
 • Relevee pentru fiecare unitate individuala rezultată
 • Foaie de avere a construcției.

Cazul 3 – Terenuri cu constructii

Un teren pe care se găsește una sau mai multe construcții, poate fi parcelat în două sau mai multe imobile doar dacă terenul inițial deține deja un număr cadastral și este înscris în cartea funciară. Această operațiune se face în situația în care se dorește vânzarea sau închirierea unei parți din acel imobil, sau vânzarea întregului imobil dar în parcele mai mici.

Foarte important de stiut este faptul că, această etapă are și niște restricții tehnice:

 • Fiecare lot rezultat din dezlipire trebuie sa aibă acces la un drum 
 • Limita cadastrală rezultată din dezlipire nu poate trece prin construcție

Operațiunea de dezlipire presupune două etape:

 1. Dezmembrarea tehnică (de această parte ne ocupăm noi)
 2. Dezmembrarea juridică (de aceasta parte se va ocupa notarul public împreună cu proprietarul imobilului, pe baza documentelor predate de către noi)

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o luna)
 • Certificat de urbanism pentru dezmembrare (doar dacă se dorește dezmembrarea imobilului în mai mult de două loturi)
 • Copie după documentația cadastrală
 • Copii acte de identitate proprietari
 • Cereri tip

Termen de executie:

 • 2-5 zile lucrătoare

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 9 zile lucrătoare – regim normal
 • 3 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 60 de lei / lot dezmembrat – regim normal
 • 300 de lei / lot dezmembrat – regim de urgență

Documente predate:

 • Referat de admitere cerere dezlipire
 • Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezmembrare ( 2 exemplare )
 • Plan de amplasament și delimitare pentru fiecare lot rezultat ( 2 exemplare / lot )

 

Cazul 4 – Terenuri fără constructii

Un teren liber (fără construcții ), intravilan sau extravilan, poate fi parcelat in două sau mai multe loturi, doar dacă acest teren are un număr cadastral atribuit și este intabulat în cartea funciară.

Ca și în cazul terenurilor cu construcții, și în cazul acesta există o restricție tehnică:

 • Fiecare lot rezultat trebuie să aibă acces la un drum

Operațiunea de dezmembrare presupune doua etape:

 1. Dezmembrarea tehnică (de această parte ne ocupăm noi)
 2. Dezmembrarea juridică (de aceasta parte se va ocupa notarul public împreună cu proprietarul imobilului, pe baza documentelor predate de către noi)

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o luna)
 • Certificat de urbanism pentru dezmembrare (doar dacă se dorește dezmembrarea imobilului în mai mult de două loturi)
 • Copie după documentația cadastrală
 • Copii acte de identitate proprietari
 • Cereri tip

Termen de execuție:

 • 2-5 zile lucrătoare

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 9 zile lucrătoare – regim normal
 • 3 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 60 de lei / lot dezmembrat – regim normal
 • 300 de lei / lot dezmembrat – regim de urgență

Documente predate:

 • Referat de admitere cerere dezmembrare
 • Plan de amplasament și delimitare cu propunerea de dezmembrare ( 2 exemplare )
 • Plan de amplasament și delimitare pentru fiecare lot rezultat ( 2 exemplare / lot )

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați