Rectificări

Sunt acele operațiuni  prin care documentațiile cadastrale se rectifică ca urmare a constatării unor neconcordanțe între situația reala a imobilului și documentele cadastrale sau juridice.

Documentațiile de rectificare pot fi:

 • Cazul 1: – rectificare limită cadastrală;
 • Cazul 2: – rectificare limita cadastrala si suprafata;
 • Cazul 3: – de îndreptare eroare materială.

Cazul 1: – Rectificare limită cadastrală

Acte necesare:

 • Eextras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o lună)
 • Declarația notarială a proprietarului din care să reiasă ca este de acod cu actualizarea documentației cadastrale
 • Proces verbal de vecinătate semnat de către toți vecinii din care să reiasă faptul că sunt de acord cu limita propusă (acest proces verbal este necesar în situația în care imobilul este parțial împrejmuit )
 • Copii acte de identitate proprietar (i)
 • Cereri tip

Termen de execuție:

 • 2-3 zile lucrătoare

Termen de avizare:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 120 lei – regim normal
 • 600 lei – regim de urgență

Documente predate:

 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Plan de amplasament și delimitare al terenului

 

Cazul 2 – Rectificare limită cadastrală și suprafață

Acte necesare:

 • Extras de carte funciară pentru informare (nu mai vechi de o lună)
 • Declarația notarială a proprietarului din care să reiasă ca este de acod cu actualizarea documentației cadastrale, respectiv rectificarea limitei și suprafeței imobilului
 • Proces verbal de vecinătate semnat de către toți vecinii din care să reiasă faptul că sunt de acord cu limita propusă (acest proces verbal este necesar în situația în care imobilul este parțial împrejmuit)
 • Copii acte de identitate proprietar (i)
 • Cereri tip

Termen de executie:

 • 2-3 zile lucrătoare

Termen de avizare:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgență

Taxe O.C.P.I.:

 • 180 lei – regim normal
 • 900 lei – regim de urgență

Documente predate:

 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Plan de amplasament și delimitare al terenului

 

Cazul 3 – Îndreptări erori materiale

Acte necesare:

 • cereri tip
 • alte acte în funcție de natura erorii survenite

Termen de execuție:

 • 1 zi lucratoăre

Termen de avizare:

 • 1-2 zile lucrătoare

Taxe O.C.P.I.:

 •  Pentru acest tip de serviciu, NU se percepe taxă

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați