Lucrări de cadastru

Documentații cadastrale pentru :

 • Prima înscriere în cartea funciară
 1. imobil extravilan ― 900 Lei
 2. imobil intravilan ― 1000 Lei
 3. Garsoniere ― 300 Lei
 4. Apartament cu 2 camere ― 350 Lei
 5. Apartament cu 3 camere ― 400 Lei
 6. Apartament cu 4 camere ― 450 Lei
 7. Apartament peste 4 camere ― 600 Lei
 • Înscriere construcție în cartea funciară ― 900 Lei
 • Actualizare date imobil(extindere sau desfințare construcții, actualizare categorie de folosință, schimbare destinatie, schimbare adresă sau alte informații tehnice) ― 900 Lei
 • Dezmembrare (parcelare) între 300 ― 500 Lei/Lot în funcție de numărul loturilor
 • Comasare (alipire) între 300 ― 500 Lei/Lot în funcție de numărul loturilor
 • Aviz tehnic O.C.P.I. necesar obtinerii P.A.C.(autorizație de construire) ― 900 Lei
 • Plan de situație între 400 ― 900 Lei în funcție de suprafață și gradul de detaliere
 • Releveu construcție între 35 ― 60 Lei/încăpere sau între 2,5 ― 6 Lei/m2
 • Pețurile sunt orientative ele putând fi ușor negociate și variază în funcție de distanța pâna la amplasament

Lucrări de topografie:

 • Trasare limita de proprietate, puncte din proiect între 20― 50 Lei /punct în funcție de nr. de puncte
 • Materializare axe la construcții ― 75 Lei /ax
 • Determinare puntce GPS între 80 ― 100 Lei /punct
 • Asistență topo șantier ― 800 Lei /zi(8 ore); 500 Lei /jumătate de zi (4 ore); 150 Lei /oră
 • Verificare de verticalitate construcții: 1000 Lei +(suprafața si nivelele)