Teren intravilan / extravilan


Acte necesare:

 • Titlu de proprietate – copie legalizată
 • Ordinul prefectului – copie legalizată
 • Contract de vânzare-cumpărare – copie legalizată
 • Certificat de moștenitor – copie legalizată
 • Sentință civilă definitivă și irevocabilă– original sau copie conform cu originalul
 • Certificat de edificare a construcției, în caz că aceasta nu apare în contractul de vânzare-cumpărare – copie legalizată

Alte acte:

 • Extras de plan parcelar emis și ștampilat de primărie
 • Certificat de atestare fiscală emis de primărie (eliberat în luna în care se depune documentația de prima înscriere la O.C.P.I.) – original sau copie
 • Copii acte de identitate proprietar(i)
 • Cereri tip (formulare puse la dispoziție de noi după semnarea contractului de prestări servicii)

Termen de execuție:

 • 2-5 zile lucrătoare ( poate varia funcție de condițiile meteorologice )

Termen de avizare O.C.P.I.:

 • 21 de zile lucrătoare – regim normal
 • 7 zile lucrătoare – regim de urgență
 • ATENTIE!!! pentru avizare în regim de urgență, valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, astfel  ca pentru o taxă în regim normal de  120 de lei, valoarea corespunzătoare în regim de urgență este 120 x 5=600 lei.

Taxe O.C.P.I.: 

 • Taxa percepută de O.C.P.I. este de 120 lei, însa valoarea taxei poate să difere în funcție de actele de proprietate, în sensul că, pentru toate actele de proprietate datate după  Aprilie 2009 (certificate de moștenitor, sentințe civile, etc), valoarea taxei O.C.P.I. se suplimentează cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului în cauză, valoare ce trebuie să fie menționată în respectivul certificat de moștenitor sau în sentința civila.

Documente predate:

 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Planul de amplasament si delimitare al imobilului stampilat si avizat de catre O.C.P.I.

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați