Trasarea (înțărușarea)

este operațiunea prin care elementele din proiect (acte) sunt materializate (transpuse) pe teren.

Noi executăm trasări ale urmatoarelor elemente:

 • Cazul 1 – Terenuri (limite cadastrale)
 • Cazul 2 – Axe construcții
 • Cazul 3 – Elemente proiectate
 • Cazul 4 – Cote nivel

Echipamente utilizate:

Lucrările de trasare efectuate de noi sunt realizate cu echipamente topografice de cea mai înaltă calitate, respectiv contribuiind la cea mai bună precizie.

Stație totală :

Echipamente GNSS-RTK:

Nivelă laser:

Cazul 1 – Trasare terenuri ( trasare limite cadastrale )

Trasarea (înțărușarea) unui teren reprezintă operațiunea prin care limita cadastrală a unui teren este materializată.

Acte necesare:

 • Planul de amplasament și delimitare avizat de către O.C.P.I. (constituie parte integrantă din documentația cadastrală).
 • inventar de coordonate (eliberat de Oficiul teritorial) pentru punctele ce definesc limita de proprietate, conform art.68 din ord. 700/2014

Pentru ca imobilul să poate fi trasat documentația cadastrală trebuie să fi fost întocmită în sistem de proiecție Stereografică 1970

In situația în care, documentația cadastrală este întocmită într-un SISTEM LOCAL de proiecție, imobilul NU POATE FI TRASAT, în aceasta situație impunându-se întocmirea unei  documentații de actualizare a numărului cadastral.

Termen de execuție:

 • 1-2 zile lucrătoare

Documente predate:

 • Proces verbal de trasare ( 2 exemplare )

Cazul 2 – Trasare axe construcții

Prin trasare se înțelege operațiunea unde, elementele proiectate sunt transpuse în teren (materializate). Pentru executarea unei construcții este necesară în prealabil materializarea pe teren a axelor construcțiilor . Toate lucrările ulterioare : executarea săpăturilor pentru fundații, poziționarea stâlpilor, cofrarea și armarea elevațiilor, zidirea pereților, poziționarea golurilor, etc. se vor raporta în permanență la axele construcției materializate.

Acte necesare:

Pentru a putea trasa axele unei construcții este nevoie de planul de execuție al clădirii realizat de către arhitect și în care să fie evidențiate axele și elementele de reper fixe.

 • proiectul construcției în format digital (fisiere .dwg, dxf.) – trebuie să conțină elementele proiectate și amplasamentul construcăiei față de limitele de proprietate
 • planul de amplasament și delimitare al imobilului (este parte integranta din documentația cadastrală)

Termen de executie:

 • 1-2 zile lucrătoare

De regulă, pentru trasarea (materializarea) axelor unei construcții, sunt necesare doua deplasări la teren, astfel:

 • în prima fază se va face o ridicare topografică de detaliu a întregului imobil și totodata se va realiza și rețeaua geodezică de trasare
 • în faza a 2-a se va recurge la trasarea propriu-zisă a axelor construcției

Documente predate:

 • Procese verbale de trasare

Cazul 3 – Trasare elemente proiectate

Prin operațiunea de trasare a elementelor proiectate se întelege transpunerea/poziționarea în teren a elementelor caracteristice din proiect.  Astfel acestea pot fi foarte variate, începând de la trasarea unor elemente în cadrul unor construcții (montarea prefabricatelor de beton, poziționarea stâlpilor, a golurilor tehnice, etc.) până la sistematizarea verticală (materializarea pe teren a căilor de comunicații, retelelor edilitare, rigolelor, spațiilor verzi etc).

Acte necesare:

 • proiect general / planuri de execuție în format digital (format .dwg, dxf.)

Termen de executie:

 • 1-2 zile lucrătoare

Documente predate:

 • Procese verbale de trasare

Pret: pentru mai multe informatii, accesati sectiunea preturi

Cazul 4 – Trasare cote de nivel

Trasarea cotelor de nivel presupune materializarea pe teren, pe verticală a unui punct a cărui poziţie altimetrică (cotă / altitudine) este cunoscută, în aşa fel încât cota lui să corespundă cu cota indicată în proiect. Pentru trasarea cotelor de nivel este necesar planul de execuție al obiectivului.

Acte necesare:

 • plan de execuție(proiect) în format digital

Termen de executie:

 • 1-2 zile lucrătoare

Documente predate:

 • Procese verbale de trasare

 

Onorariu: vă rugăm accesați pagina Tarife pentru mai multe detalii sau să ne contactați